Wydarzenia kulturalne na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

Wydarzenia kulturalne na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

 

 

Wydarzenia kulturalne na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

 

 

Wystawa „FAKTY I MITY CIECHANOWSKIEGO ZAMKU”

 

Wystawa „FAKTY I MITY CIECHANOWSKIEGO ZAMKU” jest kolejnym etapem działań Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zmierzających do zaprezentowania i popularyzacji nowej, zmienionej wersji dziejów Zamku Książąt Mazowieckich. Jest ona oparta o najnowsze wyniki badań archeologicznych i datowań fizyko-botanicznych, ale także odwołuje się do opracowań historyków regionalnych z lat 60. i 70. XX wieku.

 

Zafałszowanie historii zamku nastąpiło w latach 70. i 80. ubiegłego wieku wskutek błędnej interpretacji przez historyków sztuki źródeł pisanych dotyczących daty rozpoczęcia budowy, co w konsekwencji spowodowało złe wydatowanie nawarstwień archeologicznych oraz kolejnych faz przebudowy. Utrwalenie tej wiedzy nastąpiło poprzez szereg publikacji naukowych i popularno-naukowych. Podstawowym jednak problemem był (i jest do dzisiaj) brak wydawnictw naukowych, szczególnie archeologicznych – nie opracowano bowiem, w sposób metodologiczny, nawet ułamka olbrzymiej ilości znalezisk. Po zakończeniu, przez Pracownię Archeologiczno-Konserwatorską PP PKZ O/Warszawa, wieloletniego etapu badań terenowych (z przerwami od 1970 do 1988) materiały te, z uwagi na obcięcie funduszy państwowych, przekazano do Ciechanowa nawet bez inwentarzy szczegółowych.

 

Wystawa wpisuje się w nowoczesną architekturę Domu Małego. Gabloty (szczególnie prezentujące artefakty wczesnośredniowieczne – np. topór z XIII wieku) są wyposażone w system klimatyzacji, monitorujący stan zachowania zabytków. Ekspozycja, po zakończeniu „II Etapu Rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie”, zostanie przeniesiona z pomieszczenia Ośrodka Kultur Pogranicza do specjalnie zaprojektowanych sal prezentacji archeologicznych w podziemiach Domu Dużego.

 

 

 

 

Księstwo Mazowieckie 1200-1526

 

Wystawa stała „Księstwo Mazowieckie 1200-1526 – intrygi, trucizny i smok, czyli 300 lat niezależnego Mazowsza”

 

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie serdecznie zaprasza do zwiedzania otwartej w basztach zamkowych wystawy stałej, pt. „Księstwo Mazowieckie 1200-1526 – intrygi, trucizny i smok, czyli 300 lat niezależnego Mazowsza”, której realizacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Księstwo Mazowieckie należy do księstw i królestw zaginionych w mrokach dziejów – podzieliło losy innych niegdyś sławnych, a dziś nieistniejących już państw w Europie – jak choćby Burgundii, Akwitanii czy też królestwa Wizygotów. Jednak działania książąt mają do dziś skutek choćby w podziale administracyjnym Mazowsza, ich fundacje (zamki i kościoły) to najbardziej znane zabytki Mazowsza, zaś mazowieckie miasta w przeważającej liczbie swoje powstanie, potem zaś swój złoty wiek wiążą właśnie z książętami mazowieckimi. Książęta zachowali się w mazowieckiej tradycji i w legendach, a czyny jednego z władców (co prawda nie bardzo chwalebne) uwiecznił nawet Szekspir w jednym ze swoich dramatów.

 

Historia Księstwa Mazowieckiego to nie tylko historia lokalna, mazowiecka. Decyzje podejmowane przez książąt miały swoje reperkusje także na innych ziemiach Polski, a Mazowsze odgrywało w historii Polski ważną rolę. Przez cały czas istnienia księstwa mazowieckiego, jego władcom przyświecał jeden, nigdy nie zrealizowany cel – zdobyć tron w Krakowie i zostać władcą całej Polski. Gdyby cel ten zrealizowali, losy naszego kraju potoczyłyby się zupełnie innymi torami. Paradoksalnie to jednak w końcu królowie Polski zdobyli tron książęcy i niezależne dotąd Mazowsze zostało włączone do Polski.

 

Wystawa na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie jako pierwsza przypomina te 300 lat historii niezależnego Mazowsza. Jest to pierwsza w Polsce wystawa, kompleksowo poświęcona dziejom niezależnego Mazowsza i najważniejszym wydarzeniom, które je ukształtowały. Rozpoczyna się od rządów księcia Konrada Mazowieckiego, kończy się zaś w roku 1526, gdy po bezpotomnej śmierci ostatnich książąt mazowieckich (Janusza III i wcześniej Stanisława), ziemie Księstwa Mazowieckiego zostały inkorporowane do Polski, a Księstwo zniknęło z map Europy.

 

Zamek Książąt Mazowieckich
ul. Zamkowa 1, 06-400 Ciechanów,
tel. (023) 672-40-64

 

Źródło: Zamek Książąt Mazowieckich,  ul. Zamkowa 1, 06-400 Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

 

 

Wystawa „FAKTY I MITY CIECHANOWSKIEGO ZAMKU”
Wystawa „FAKTY I MITY CIECHANOWSKIEGO ZAMKU”

Skala Apgar, czyli za co noworodek dostaje punkty

Skala Apgar, czyli za co noworodek dostaje punkty

Pierwsze oceny dziecko dostaje już w pierwszej minucie jego życia - mowa o skali Apgar. Jeśli noworodek otrzyma 8-10 punktów, jego stan uważa się za dobry.

 

Anna Karwan: Jestem zwykłą dziewczyną.

Anna Karwan: Jestem zwykłą dziewczyną.

Wokalistka nie czuje się gwiazdą. Twierdzi, że sukces jej nie zmienił i nadal pozostaje zwyczajną dziewczyną. 

Ruszyło Wojskowe Wyzwanie!

Ruszyło Wojskowe Wyzwanie!

 

W pięciu jednostkach w kraju – w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej, w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, w 10. Brygadzie Logistycznej w Opolu oraz w 9. Pułku Rozpoznawczym w Lidzbarku Warmińskim ruszyła kolejna edycja kampanii "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" – „Wojskowe wyzwanie”.