Regulamin i warunki korzystania z serwisu

Wszelkie informacje publikowane na Portalu "Namazowszu.pl" w tym wydarzenia, daty, godziny itp. mają charakter ogólny i mimo dokładanych wszelkich starań mogą ulec zmianie bądź odwołaniu. W związku z tym Portal nie ponosi odpowiedzialności za ich wiarygodność. Każdy chętny chcący wziać udział w którymś z wydarzeń anonsowanych na Portalu robi to na własną odpowiedzialność i wcześniej powinien sam na własną rękę upewnić się, czy wydarzenie ma miejsce w anonsowanym dniu i godzinie zwłaszcza jeśli uczestnictwo jest związane z podróżą lub kłopotliwym dojazdem.


 

REGULAMIN STRONY

1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.namazowszu.pl (dalej: strona)

2. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu strony.

4. Namazowszu.pl umożliwia umieszczanie komentarzy pod niektórymi prezentowanymi na stronie tekstami. Namazowszu.pl moderuje wpisy na stronie i zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy niezgodnych z regulaminem.

5. Użytkownik strony publikuje komentarze we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników komentarzy:

  •     sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem;
  •     wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
  •     propagujących przemoc;
  •     zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
  •     zawierających treści niezwiązane z tematyką strony, w tym treści o charakterze reklamowym;
  •     mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  •     mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
  •     niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu   prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.

7. Namazowszu.pl nie informuje o usunięciu komentarza ze strony oraz przyczynie jego usunięcia lub informuje poprzez zamieszczenie własnego komentarza w miejsce usuniętego.

8. Namazowszu.pl ma prawo zablokować konto użytkownika i skasować wszystkie komentarze i wpisy ww użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla serwisu bądź innych użytkowników.

9. Namazowszu.pl nie udostępnia w żadnej formie danych użytkowników strony innym podmiotom, chyba że dzieje się to za ich wyraźną zgodą lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

10. Namazowszu.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.

11. Namazowszu.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony lub ograniczenia możliwości zamieszczania komentarzy bez informowania o tym i w dowolnym momencie uznanym za właściwy przez pomazowszu.pl

12. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Namazowszu.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.

13. Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej redakcja@namazowszu.pl.


regulamin napisany dzieki pomocy strony panoptykon.org i cyfrowa-wyprawka.org

 

Polityka prywatności

 

Gorączka może być potrzebna

Gorączka może być potrzebna

Podwyższona temperatura ciała przyspiesza odpowiedź naszego organizmu na infekcje, rany i guzy.  Co ciekawe, im wyższa gorączka, tym naturalny system ochrony działa lepiej. Oczywiście w granicach dopuszczalnej normy.

Kosze podarunkowe – pomysł na udane upominki firmowe

Kosze podarunkowe – pomysł na udane upominki firmowe

Podarunek od firmy nie musi być kolejnym gadżetem. Doskonałym wyborem mogą być kosze okolicznościowe – doskonałe na każdą okazję!

THE World University Ranking: polskie uczelnie od siódmej setki zestawienia

THE World University Ranking: polskie uczelnie od siódmej setki zestawienia

 

Czternaście polskich uczelni znalazło się w światowym rankingu Times Higher Education World University Ranking. Najlepsze z nich Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski zajęły w nim jednak miejsca w siódmej i ósmej setce. Najlepszy okazał się brytyjski Oxford.